antenazadar.hr
Evo koje kućanske uređaje treba isključiti za vrijeme grmljavine
Kuća, automobil, vlak i avion djeluju kao Faradayev kavez i pružaju prilično sigurnu zaštitu. Ipak, u kući, osobito ako nije zaštićena gromobranom, treba računati na opasnost prolaska napona kroz v…