antenazadar.hr
950 tisuća kuna za obnovu Veslačkog doma, od sanacije terase do svlačionica s tuševima
Gradska pročelnica Bušić izvijestila je o uređenju Veslačkog doma. Projektom sanacije izolacije u Veslačkom domu predviđena je sanacija prohodne terase u punom obimu (450 m2) koja predviđa potpuno …