antenazadar.hr
Nakon Istre i Slavonije, i Dalmacija u Briševu dobila svoje prvo uzgajalište tartufa
U okruženju maslina i vinograda na dva i pol hektara u Briševu posađena je i plantaža crnih hrastova, ali privatnom poduzetniku i poljoprivredniku hobistu iz Zadra nije cilj brati žirove, nego među…