antenazadar.hr
Evo kako iduće godine možete uz samo 10 dana godišnjeg imati 32 dana odmora
Hrvatska ima 13 državnih praznika i blagdana koji obično donose nešto manje neradnih dana jer uvijek poneki od njih padne u dane vikenda. Tako iduće godine možemo računati na 11 neradnih dana, kao …