antenazadar.hr
Upravni sud u Splitu izrekao privremenu mjeru zabrane sječe šume u Bibinjama
Općina Bibinje pred Upravnim je sudom u Splitu podnijela tužbu radi poništenja rješenja Ministarstva poljoprivrede da nekretnina oznake čest. 177/1 k.o. Bibinje ne predstavlja šumu. Upravni sud u S…