antenazadar.hr
Pedeset mu je godina tek; 1968. u promet pušten Paški most
Na današnji dan prije točno pedeset godina – 17. studenog 1968. godine – u promet je pušten Paški most. Velebnim armirano-betonskim mostom premoštena su Ljubačka vrata koja jugoistočni …