antenazadar.hr
Proslava 50 godina Radio Zadra
Za više, posjeti objavu.