antenazadar.hr
Brzi internet i u konobama na otocima uz 5G funkcionalnosti
Uvođenjem novih 5G funkcionalnosti na hrvatske otoke u Vipnetu su uspjeli ostvariti i do 4 puta kvalitetniji signal te dvostruko veću brzinu, rekao je Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku u V…