antenazadar.hr
Produženi boravak u osnovnim školama Smiljevac, Petar Preradović i Šime Budinić
Gradonačelnik Branko Dukić se osvrnuo na demografske mjere koje su do sada poduzete i koje se planiraju: podsjetio je na smanjenje cijena dječjih vrtića sa 700 na 600 kn za prvo dijete, 300 kuna za…