antenazadar.hr
Na Silbi i Velom Ižu turistima će se dijeliti letci o ekološki poželjnom ponašanju
Tijekom svibnja i lipnja 2018. udruga „Eko-Zadar“ provest će dva projekta čija je svrha doprinijeti razvoju ekološkog turizma na Silbi i u Velom Ižu. Projekte naziva „ZaZeleni otok: Silba“ i „ZaZel…