antenazadar.hr
Pročitajte Istanbulsku konvenciju, dokument o zaštiti žena protiv kojeg se bune konzervativci
Hrvatska je prije pet godina potpisala Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji, poznatu kao Istanbulska konvencija, ali je još uvijek nije ratificirala. Iako je prem…