antenazadar.hr
Vodovod Vir aplicira projekt od pola milijarde kuna prema EU fondovima
Ninski ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i modelu sufinanciranja aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, potpisani na svečanosti u društvu ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Čorića, kru…