antenazadar.hr
Naručujete iz Kine? Od sada ćete plaćati PDV na sve pakete, bez obzira na vrijednost!
Osvrnimo se prvo na nedavnu “veliku pobjedu” u Europskom parlamentu vezanu uz naručivanje izvana. Pred mjesec dana Biljana Borzan, naša zastupnica u Europskom parlamentu, u poruci na Fa…