antenazadar.hr
Od 1. siječnja srčani bolesnici i dijabetičari imaju nova pravila za dobivanje vozačke
Do prvog dana iduće godine Hrvatska mora važeći Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače izmijeniti u skladu s odredbama osvježene europske Direktive o vozačkim dozvolama ko…