antenazadar.hr
Zahtjev za vozačku dozvolu od danas možete uputiti preko Interneta
Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama (NN 86/17), građanima je omogućeno da od danas, 4. rujna zahtjev za novu vozačku dozvolu mogu podnijeti i preko …