antenazadar.hr
Uključite se u javnu raspravu o novom Zakonu o otocima, poslije će biti kasno!
Na portalu e-Savjetovanja pokrenuta je javna rasprava o novm Zakonu o otocima, odnosno – predstavljen je nacrt prijedloga iskaza o procijeni učinka popisa za prijedlog Zakona o otocima, pišu …