antenazadar.hr
Bandić pokrovitelj Umjetničke kolonije ‘TuLOVE Zrmanja’ u sklopu koje se održava Kukuruzijada & Krumpirijada
Program Umjetničke kolonije TuLOVE Zrmanja je pod pokroviteljstvom Milana Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba, a ona će se održati u razdoblju od 7. do 13. kolovoza. Prijave za sudjelovanje u pro…