antenazadar.hr
Prvi dan 2. festivala Nature i Kulture u Novigradu obilježili ukusni domaći proizvodi, predavanja i brdo zabave
Ukusni proizvodi , kao i drugi proizvodi sa Natura 2000 područja, ulična izložba umjetnina i suvenira, zanimljivo predavanje o zaštićenim i Natura 2000 područjima Zadarske županije i odličan štimun…