antenazadar.hr
Traži se izvođač sanacije lokacija onečišćenih odbačenim otpadom na području Grada Zadra
Grad Zadar nudi 120 tisuća kuna onome tko će izvesti sanaciju lokacija onečišćenih odbačenim otpadom na području Grada Zadra, to jest divljih odlagališta u Gaženici, jugoistočno od novog reciklažno…