antenazadar.hr
Grad Pag daje “Prosiku” u zakup
Ugostiteljski kompleks “Prosika” uz istoimenu plažu, Grad Pag zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama daje u zakup na rok od 7 godina. Tako je objavljeno na mrežnim stranicama Grada …