antenazadar.hr
Ciklus Bersa; Koncert studenata proizašlih iz GŠ „Blagoje Bersa“ Zadar
U ponedjeljak, 31. listopada u Svečanoj dvorani Sveučilišta, koncertom Bivši učenici, budući kolege, započinje ciklus Bersa. Učenici Škole koji su se odlučili za visoko glazbeno obrazovanje, predst…