antenazadar.hr
Maturanti: “NDH nije bila fašistička, a homoseksualci su bolesni”
Rezultati istraživanja GOOD inicijative, GONG-a i Instituta za društvena istraživanja na temu “Politička pismenost učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj” dali su veoma zan…