antenazadar.hr
Nova osobna iskaznica vrijedit će 5 godina i imat će elektronički čip
Vlada bi danas sa sjednice trebala u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o osobnoj iskaznici, temelj za provedbu projekta elektroničke osobne iskaznice, koja će vrijediti pet godina i kojom…