antenazadar.hr
Ivana Masar: “Najveća veza u Engleskoj je pismo preporuke na račun kojeg ćete dobiti novo radno mjesto koje može biti bolje, ali i lošije od dotadašnjeg!”
Ivana Masar edukacijska je rehabilitatorica, odnosno osoba koja je cijeli svoj dosadašnji, radni vijek posvetila autizmu. Upravo stoga kako bi na tom polju proširila svoje znanje uzela je godinu ne…