antenazadar.hr
Kužinavanja, fritule, mendule, med i “dalmatinska kapa”
Ukupno 66 redom malih, ali i poneki iz skupine većih, proizvođača okupilo se na prodajnoj izložbi hrane, pića, delikatesa i suvenira. kojoj je danas i sutra, dakle, 13. i 14. prosinca, domaćin Arse…