antenazadar.hr
Gubici u Facebooku
Facebook nije uspio ostvariti pozitivan financijski rezultat u trećem kvartalu. Unatoč uvećanim prihodima, kompanija je zabilježila gubitak u visini od 59 milijuna dolara. Ukupan promet tokom kvart…