anpasgalegas.gal
Libros obrigatorios, tesoureiría, doazóns e inventario nas ANPA
NORMATIVA : Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, modificada parcialmente pola Lei 8/2013 (LOMCE) Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. RD 1533/86, do…