anpasgalegas.gal
Logo do día das Letras Galegas
Dende esta Confederación, acostumamos a enviar a nosa opinión sobre a celebración das Letras antes do 17 de maio, e sempre dicimos unhas horas antes que temos que mimar a Nosa Lingua, que temos que…