anpasgalegas.gal
Porque queren agora un MIR na selección de profesorado?
As necesidades que ten o Ensino Público Galego son múltiples, e de moi diversa procedencia, pero poden resumirse nunha única solicitude: precisamos moitos máis medios materiais, humanos e técnicos …