anpasgalegas.gal
Queredes ser parte da Confederación ANPAS GALEGAS?
Moitas ANPAs do noso País chaman e escriben de a cotío para saber como participar do proxecto desta Confederación, outras non o fan porque descoñecen cal é a vantaxe de se agrupar con outras asocia…