anpasgalegas.gal
A gratuidade no Ensino Público (publicado na Revista Galega de Educación)
Dende a referencia inconcreta da Constitución de 1876, cando fala de regular os “establecementos de instrución pública costeados polo Estado”, até a actual redacción constitucional, “O Ensino básic…