anpasgalegas.gal
A Confederación ANPAS GALEGAS presentamos reclamacións na CIUG en contra da ponderación ABAU.
Manifestamos a nosa preocupación e malestar polas consecuencias inxustas que, sen dúbida, terán os novos Parámetros de Ponderación de materias que a CIUG fixo públicos esta semana. Concretamente co…