anpasgalegas.gal
Sobre as folgas do alumnado. Posibilidades e xustificación de ausencias no centro escolar
FOLGA DO ALUMNADO O dereito á folga, establecido no artigo 28.2 da Constitución, é aplicable unicamente ás traballadoras e traballadores, nunca ao estudantado; por esta razón todas as referencias q…