anpasgalegas.gal
Quen elixe a representantes da ANPA no Consello escolar?
QUEN REPRESENTA Á ANPA. Marco legal: Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación: Art. 7.1: Os Estatutos deberán conter os seguintes extremos: h) Os órganos de goberno …