anpasgalegas.gal
Dereito de representación das ANPA nos Consellos Escolares
A composición e o número de representantes dos distintos colectivos nos Consellos Escolares de cada centro educativo vén determinado por cada ROC (Regulamento Orgánico dos Centros), e cada un deles…