anpasgalegas.gal
Lei de protección do menor e actividades nas ANPAs
Publicada a Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia que entre, outras, modificou a Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro , de protección xu…