anpasgalegas.gal
En resposta á pedagoxía opresora de Gomendio – acceso á universidade
A Declaración mundial sobre a educación superior no século XXI, que nace da Conferencia Mundial sobre o mesmo tema que se celebrou en 1998, e na que se supón que estiveron presentes os nosos repres…