anpasgalegas.gal
Continuamos coa intensa campaña pola gratuidade dos libros de texto e material escolar.
Continuamos na Confederación de Anpas Galegas coa intensa campaña para relanzar, ao longo de todo o País, a permanente reivindicación da gratuidade de todo o material escolar, e moi en concreto do…