anosr.ro
Analiză ANOSR: „Sistemul de acordare a burselor în universitățile din România: cum combaterea inechităților generează discriminare” - ANOSR
ANOSR a solicitat de-a lungul timpului susținerea incluziunii sociale, a echității și facilitarea accesului la educație pentru categoriile defavorizate