anosr.ro
ANOSR câștigă transparentizarea alocării fondurilor bugetare de către Ministerul Educației Naționale - ANOSR
În urma propunerii unei metodologii de alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine susținute de ANOSR, Ministerul Educației Naționale va distribui transparent fondurile pentru aceste servicii.