ankaralaw.com
Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri ve Yükümlülükleri - Atabay Hukuk Blog
Özel güvenlik hizmetleri çerçevesinde alınan her türlü güvenlik tedbirinin birinci hedefi suç girişi