ankaralaw.com
Mala Zarar Verme Suçu Ve Cezası - Atabay Hukuk Blog
Mala zarar verme suçu, bir başkasına ait taşınır ya da taşınmaz malın kısmen ya da tamamen yıkılması