animevietsub.org
Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato Vietsub (2019)
Anime Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato diễn ra nửa năm sau những diễn biến trong câu chuyện gốc