animal-ethics.org
Teorie deontologiczne: przekrój
Prawa stoją na straży interesów ludzi. Mogą one działać na naszą korzyść, chroniąc nas przed przemocą i wtrącaniem się w nasze sprawy, a także zapewniać dostęp do pewnych dóbr i pomocy ze strony in…
Animal Ethics