animal-ethics.org
Pomaganie zwierzętom na wolności
Jest wiele sposobów na pomaganie zwierzętom żyjącym na wolności i na ratowanie ich od krzywd napotykanych przez nie w przyrodzie.
Animal Ethics