animal-ethics.org
Interes zwierząt
Wrażliwość zwierząt na wydarzenia niespowodowane przez człowieka była również zazwyczaj ignorowana, jak gdyby nie było to coś czym należy się przejmować.
Animal Ethics