animal-ethics.org
Por un mundo máis xusto
O especismo é a discriminación sofrida pola meirande parte dos animais. O seu significado é similar ao de “racismo” ou “sexismo”.
Animal Ethics