animal-ethics.org
Argument odwołujący się do istotności
Należy przede wszystkim mieć na uwadze, jaki wpływ mają na nią nasze działania lub zaniechania, a dopiero potem inne warunki lub okoliczności.
Animal Ethics