angsarap.net
MOS Burger (Morinomiya, Osaka, Japan) - Ang Sarap
Burgers with a Japanese Twist