anama.co.il
דאגה - מה עושים איתה? - אנאמה טל מילר - למצוא את עצמך באנרגיה חדשה
דאגה מפריעה לנו להיות בגדולה שלנו. מה עושים כדי להתגבר על דאגה ואיך מחליפים אותה? ומה גורם לה להגיע מלכתחילה? 5 דרכים להשתחרר מהדאגה